LOGOTIP

U logotipu kompanije se nalazi srž poslovanja, imidž kompanije i znak prepoznatljivosti iste. DREN Company je tu da Vam omogući logotip modernog dizajna i vrhunskog kvaliteta putem našeg dizajn partnera. Ili modernizaciju i korekciju već postojećeg

Biznis I Reklamni Materijal

Poslovni i prateći reklamni materijal je jednako bitan segment u imidžu kompanije, koji čini brend kompletnim. Približava Vaš brend klijentu kroz vizualizaciju i stvara mu osećaj sigurnosti. Ujedno ostavlja pečat prepoznatljivosti i trajnosti. DREN Company je tu da Vam omogući grafičku izradu kako poslovnog tako i pratećeg reklamnog materijala putem našeg dizajn partnera, koji će Vam omogućiti sigurnu poziciju na samom vrhu Vašeg poslovanja