f

PREDUSLOVI

Da bi LOGO koji se koristi postao ŽIG, to jest ROBNA MARKA, potrebno je da se registruje i zaštiti. Zaštita žiga se vrši na nacionalnom i po želji na međunarodnom nivou i regulisana je ZAKONOM O ŽIGU. Ako ne zaštitite robnu marku na propisan način vi ste u konstantnom riziku od višestrukih gubitaka.

Z

POGODNOSTI

Zaštitom vaše Robne marke-Žiga vi prestajete da budete u riziku da ćete načiniti povredu po ZAKONU O ŽIGU. Ako zaštitite Vaš žig, to daje Vašoj kompaniji isključivo pravo da sprečite druge kompanije i lica da reklamiraju iste ili slične proizvode i usluge pod zbunjujuće sličnim ili istim znakom kao što je Vaš. To Vam daje mogućnosti da sprečite znatno smanjenje profita.

GUBICI

Dokle god nemate zaštićen žig, Vi nemate nikakvu mogućnost da sprečite treća lica da koriste sličan ili čak isti žig kao što je Vaš za iste proizvode i usluge, a i sami dolazite u rizik da povredite prava već zaštićenih žigova. Što može dovesti do narušavanja Vašeg ugleda i već stvorenog imidža u javnosti. To vodi i u smanjenje profita. Robna marka koja nije zaštićena je slobodna za korišćenje, a samim tim i za zloupotrebu.

10 GODINA USPEŠNOG POSLOVANJA

Pravna I Fizička Lica

Preko nas možete zaštititi svoju intelektualnu svojinu

i

Administracija

Administracija kompletnog postupka je naša briga

U

Pretrage

Preko nas možete saznati da li postoji isti ili sličan znak-žig Vašem. Pretraga se vrši u domaćoj kao i u međunarodnim bazama zaštićenih žigova (po vašoj želji).

Da bismo izašli Vašim željama i zahtevima u susret, kontaktirajte nas

Mi ćemo u što kraćem roku, efikasno, kvalitetno i ekonomično Vaše želje sprovesti u delo.Proverite naše tvrdnje